مقالات آموزشی نوشتارهای آموزنده ای هستند. که دانش را به خوانندگان اطلاع می دهند. راهنمایی می کنند و یا در غیر این صورت دانش را منتقل می کنند. مقالات معمولاً برای انتشارات خاص و با توجه به مخاطب خاص نوشته می شوند.

به طور کلی مقالات ابزاری موثر برای برقراری ارتباط ایده ها و داستان های پیچیده به روشی دوستانه. معتبر و آسان برای پیگیری است. به طور ساده تر شما قرار است متنی بنویسید که خواننده پس از مطالعه ی آن چیزی به داده های قبلیش اضافه شود. مقالات در زمینه های بسیار متنوعی نوشته می شوند. مقالات علمی، مقالات پژوهشی، مقالات آموزشی و … یعنی هر زمینه دیگری که بتوان در مورد آن چند خطی صحبت کرد. نکته مهم در مورد نوشتن مقالات فقط نوشتن آن نیست هر فردی می تواند در زمینه ای که تخصصی دارد. چندین صفحه متن بنویسید. شیوه نگارش و بیان مفاهیم است که تفاوت ها را بین یک مقاله نویس حرفه ای و غیر خرفه ای مشخص می کند.