راه کارهای صرفه جویی در مصرف انرژی

صرفه جویی انرژي در خانه هوشمند به طور معمول به وسیله سه گام ذیل ارتقاء می یابد.

الف- بهبود عملیات:

به طور خالصه می توان گفت که این مورد به مفهوم بهبود در شیوه و روش عملیات می باشد. هدف بهبود روش با بهره گیري ازوسایل یا تجهیزات، بدون تغییر در ساختار اصلی آن است. امتیاز این روش آن است که انجام این کار بدون هزینه هاي زیاد میسرمی شود.

ب- بهبود تجهیزات:

در اینجا صرفه جویی انرژي با به روز کردن تجهیزات با تجدید وسایل براي کارایی بالاتر تحقق می یابد. براي مثال بهبود با خودکار کردن تجهیزات، کنترل دور موتور و . . .

ج- بهبود فرآیند تولید:

این مرحله به معنی تغییر فرآیند تولید فعلی به فرآیند تولید جدید مهندسی است.
اجراي صحیح و اصولی برنامه هاي بهینه سازي مصرف حامل هاي انرژي که آثار آن در تمامی زیر بخش های اقتصادی ملی و بهبود محیط زیست ملموس می باشد. در تامین سیاست هاي اجرایی کشور در سطوح ملی و بین الملی از نقش تعیین کننده اي برخوردار است. با نگاهی به آمار و مطالعات موجود درباره فاصله شدت مصرف انرژي در ایران با کشورهاي توسعه یافته، مصرف ناکارایی انرژي در کشور ما بیشتر به چشم می آید که از مهم ترین دلایل آن بازده پایین فناوري تبدیل انرژي و فرهنگ غیر صحیح مصرف انرژي می باشد.

مدیریت انرژی و مدیریت امنیت محیط

روشنایی:

چراغ ها در خانه های هوشمند می تواند به طور خودکار توسط سنسورها، روشن و خاموش شوند. برای مثال وقتی فردی در روز وارد اتاق می شود سیستم به جای روشن کردن چراغ ها، پرده ها را کنار می کشد. ولی در شب می تواند چراغ ها را روشن کند و زمانی که کسی در اتاق نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی چراغ ها را خاموش می کند. به طور کلی با برنامه نویسی مشخص برای هر محیط شخص می تواند. در هر مکان و زمان توانایی کنترل روشن یا خاموشی و تنظیم نور یا اجرای سناریوی خاص را با ارسال یک SMS یا اجرای یک فرآیند مشخص فعال کند.

تهویه هوا:

قرار دادن سنسورهای دمایی و استفاده از تایمرهای سرمایی و گرمایی می تواند در کاهش انرژی استفاده شود و به مراتب در هزینه ها صرفه جویی کند. همچنین می تواند وقتی شخصی در منزل حضور ندارد تهویه هوا را غیر فعال کند. در این سیستم می توان تعیین کرد که اگر هوای منزل در زمستان از حد معینی پایین تر شد. قبل از فعال نمودن سیستم های گرمایشی بررسی می کند تا اگر پنجره ها باز باشند هشدار داده و یا برعکس این قضیه در تابستان قبل از زمانی که سیستم سرمایش را فعال کند بررسی می کند تا نور آفتاب مستقیم به منزل تابش نکند و با بسته شدن پرده ها مانع افزایش دما می شود.

لوازم خانگی:

خانه های هوشمند حتی می توانند برای مدیریت انرژی پیشتر توسط بررسی مصرف انرژی کاربردی در هر یک از لوازم منزل قرار بگیرند. کنترلگرهای خانه هوشمند، می توانند عملکرد لوازم خانگی با توان بالا را برای حداکثر بازده برنامه ریزی کنند.

آبیاری هوشمند:

هوشمندسازی آبیاری یک از مهم ترین بخش های این تکنولوژی می باشد. تکنولوژی که باعث می شود در زمان مناسب از نظر نیازمندی خاک مورد استفاده قرار گیرد. به این صورت که با استفاده از سنسورهایی که در خاک وجود دارد، هر زمان که به آب نیاز داشته باشد، به صورت اتوماتیک اقدام به آبیاری می نماید. یا بدون استفاده از سنسور فقط با نصب قطعات هوشمند سازی تنها با یک پیام شما می توانید عمل آبیاری را انجام دهید. که از نظر صرفه جویی در وقت و مدیریت واقعی بر سیستم بسیار مورد اهمیت است.

سیستم کنترل تلفن:

سیستمی که می تواند همه گزینه های مدیریتی را کنترل نماید. کنترل قطع و وصل گاز، کنترل نشتی گاز، کنترل سیستم های روشنایی، کنترل پرده ها، کنترل سیستم های گرمایش و سرمایش را می توان با این سیستم اجرا کرد.

هوشمند سازی ساختمان راهی مناسب برای جلوگیری از اتلاف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه هاست. زیرا این امکان را به ما می دهد که بتوانیم روی تمام اجزا خانه نظارت داشته و آن ها را کنترل نماییم. بنابراین شما می توانید برای هوشمند کردن خانه خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

sensors 20 02157 g001

دیدگاهتان را بنویسید